4M structuuropstelling: kijken vanuit Macro, Micro, Meso en Meta

Volg jij het nieuws? Ik ben gestopt met kijken.

Ik kan niet meer tegen het leed in de wereld terwijl ik wel maatschappelijk betrokken ben en de wereld zou willen verbeteren. Helaas kan ik de wereld niet veranderen. Ik kan niemand veranderen behalve mezelf. Wat ik wel kan, is dat wat ik heb geleerd, te delen met anderen. Ik kijk van meerdere kanten naar mensen, maatschappelijke vraagstukken en de wereld. Ik heb daardoor een meer integraal wereldbeeld gekregen.

Hoe ik dat doe, laat ik je graag ervaren.

Op vrijdag 18 maart onderzoeken Corien Snijder en Ingela Sjögren maatschappelijke thema’s aan de hand van de door Corien ontwikkelde 4M opstelling.

4M staat voor MACRO, MICRO, MESO en META. Vier wereldbeelden waarmee je volgens Allerd Stikker een integraal beeld van de wereld schets. Dit klinkt abstract, maar als je het toepast door een representant voor het onderwerp op te stellen en voor iedere positie ook een representant neerzet, dan ontstaat er een levendig uitwisseling tussen het onderwerp en de vier wereldbeelden.

We hebben allemaal een voorkeur vanuit welke positie wij een thema bekijken. Met gevolg dat wij informatie vanuit de andere perspectieven over het hoofd zien. Elke positie is even belangrijk en waardevol. Corien en Ingela hebben veel online ervaring met 4M en nu willen graag in levende lijve gaan ontdekken. Wij willen dat doen met betrokken mensen en geleefde maatschappelijke vragen. Ervaring van het model of van opstellen of representeren is niet nodig. 

Wij gebruiken hierbij de techniek van het representatief waarnemen zoals dit ook bij familie- en of organisatieopstellingen wordt gebruikt. Als representant voor het onderwerp of Macro, Micro, Meso en Meta neem je lichamelijke sensaties waar, je kunt beelden krijgen of woorden die betrekking hebben tot dat wat wordt opgesteld. Meestal zijn deze waarnemingen heel verrassend en heb je het gevoel dat je dit nooit hebt kunnen bedenken.

En wellicht denk je: En wat levert zo’n opstelling me op? Het antwoord is simpel. Dat weet je pas als je het doet. En dat maakt het interessant en spannend. Wat het je kan brengen is een oplossing voor een probleem. Het kan je inzichten geven waardoor een oplossingsruimte ontstaat. Het kan ook duidelijk worden dat iets tot zijn eind komt of transformeert.

Vrijdag 18 maart 2022

Van 10:30 – 16:30 uur

In Haastrecht bij Gouda

Bijdrage lunch: € 12,50

of neem je eigen lunch mee, als je dat liever wilt.

Voel je je aangesproken? Ben je nieuwsgierig?
Word je direct geraakt door een maatschappelijk thema en zou je meer inzicht willen krijgen wat er speelt?

Op 18 maart heb je de mogelijkheid om als representant of als vraag inbrenger deel te nemen.  meld je aan, je bent van harte welkom. Aan deelname van dit onderzoek zijn geen kosten verbonden, wij vragen alleen een bijdrage voor de lunch.

Wij kijken er naar uit om je te ontmoeten en samen nieuwe wegen te vinden voor brandende vragen.

Corien en Ingela

 

Macro staat voor uitzoomen, het heelal, onze oorsprong.
Micro staat voor inzoomen, celniveau en zelfs nog kleiner.
Meso staat voor onze buitenkant,  ons dagelijks leven.
Meta staat voor onze binnenkant, onze gevoelswereld.