Lemniscaat Loop in stagegids

De Lemniscaat Loop is opgenomen in de MBO stagegids met als doel het ‘Overbruggen negatieve beeldvorming’.

Link naar de stagegids.

Jongeren in het MBO blijken problemen te ervaren bij het vinden van een stageplaats. In het online boekje ‘Ben jij stagerijp?’ staan oefeningen die je als docent/begeleider kunt inzetten om deze oriënterende bedrijfsbezoeken met je studenten voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren.

Door de Lemniscaat Loop te gebruiken ter voorbereiding ervaren studenten niet alleen hun eigen oordelen en vooroordelen ten opzichte van het uitvoeren van een bedrijfsbezoek. Zij ervaren ook de mogelijke oordelen en vooroordelen van de praktijkbegeleider. Hierdoor zijn ze beter in staat zowel hun eigen perspectief als het perspectief van de praktijkbegeleider ‘aan den lijve’ te ondervinden en kunnen daardoor beter anticiperen en reageren op mogelijk negatieve situaties.

Met dank aan Peter Berkers en Claudine Hogenboom.