De Lemniscaat Loop werkt vanuit wederzijds vertrouwen, dat betekent

 

 

  1. De Lemniscaat Loop gaat ervan uit dat gemaakte afspraken wederzijds worden nagekomen.
    1. Mocht dat om een of andere reden niet kunnen, dan informeer je elkaar daarover.
    2. Indien er al kosten zijn gemaakt, worden deze in principe en in overleg doorberekend/vergoed.
  2. De Lemniscaat Loop wil een veilige omgeving scheppen en gaat vertrouwelijk om met privé en/of zakelijke informatie.
  3. De Lemniscaat Loop gaat ervan uit dat iedereen zelf verantwoording neemt over het eigen handelen.