De vier dimensies van Macro, Micro, Meso en Meta geven bedding en centreren de vraagsteller ten opzichte van het thema.

Ingela

Op 18 maart heb ik, Corien Snijder, samen met Ingela Sjögren en met een groep van maatschappelijk betrokken mensen geëxperimenteerd met de 4M structuuropstelling. Het was een interessante dag, waar wij voorlopige antwoorden hebben gekregen op onze onderzoeksvragen. En natuurlijk zijn er nieuwe vragen bijgekomen. We gaan dus verder experimenteren, ontdekken en leren. Je ben van harte uitgenodigd om mee te doen!

Het 4M model voor een integrale kijk op de wereld

Vrijdag 29 april 2022 van 10:30 tot 16:30 uur in Het Boshuis in Breda

Vanuit de richting van Den Haag kun je met Ingela meerijden, ophaalpunt Centraal Station.  Vanuit de richting van Tilburg kun je meerijden met Corien.

Deelname aan ons onderzoek is gratis. Wel vragen we een bijdrage van € 35,- voor de huur van de ruimte en lunch.

Wanneer je de polariteiten die je ervaart in het dagelijkse leven plaatst in de tijdlijn van ons bestaan, ontstaat een bedding en ervaar je een integrale kijk op de wereld met alles wat er is. 

4M staat voor Macro, Micro, Meso en Meta. De vier wereldbeelden waarmee je volgens Allerd Stikker een volledig beeld van de wereld schets.

Corien Snijder heeft op basis hiervan het 4M model ontwikkeld. 4M is een model dat een vraag of onderwerp van deze vier kanten en daarmee van alle richtingen bekijkt. 4M is een zogenaamde structuuropstelling. Structuur slaat op het vaste patroon van de opstelling. Een opstelling is een ruimtelijke voorstelling met mensen of voorwerpen en waarbij deelnemers fysiek waarnemen.

Het 4M model helpt je om bedding te ervaren

  • De vier dimensies van Macro, Micro, Meso en Meta geven bedding en centreren de vraagsteller ten opzichte van het thema.
  • Het 4M model is geschikt voor een persoonlijke of maatschappelijke vraag en laat de verhouding zien met het integrale wereldbeeld.
  • Een onderzoek volgens 4M kan op drie verschillende lagen; probleem en oplossing, patroon en inzicht, beëindiging en transitie.

4M

Macro

Macro staat voor uitzoomen,  heel ver weg ergens in het heelal.

Micro

Micro betekent inzoomen. Inzoomen tot op cel niveau en nog kleiner.

Meso

Meso is onze tastbare buitenkant, ons dagelijkse leven.

Meta

Meta is onze binnenwereld, onze gevoelens en onze gedachten.

Alle vier de werelden vormen samen een integraal geheel, het zijn geen ‘andere’ werelden. Al was het alleen al omdat ik als levend en denkend mens al die werelden in mij herberg. De atomen in mijn lichaam zijn de microwereld, net zoals de neuronen in mijn hersenen. De emoties van mijn geestelijke belevingen zijn de metawereld. Mijn onlosmakelijke verbinding met de aarde en met de oorsprong van de kosmos is mijn verbondenheid met de macrowereld. Ik besta in de macro-, micro-, metademensies tegelijkertijd en leef van daaruit een mesobestaan.

Allerd Stikker