Elke ontmoeting met micro, macro, meso en meta leerde mij veel over mijzelf. Soms confronterend, soms liefdevol, altijd leerzaam.

Jij bevindt je in het midden en het systeem omarmt je
met je hele zijn en de vraag die je hebt.

4M staat voor Macro, Micro, Meso en Meta. De vier wereldbeelden waarmee je volgens Allerd Stikker een volledig beeld van de wereld schets.

Corien Snijder heeft op basis hiervan het 4M model ontwikkeld. 4M is een model dat een vraag of onderwerp van deze vier kanten en daarmee van alle richtingen bekijkt. 4M is een zogenaamde structuuropstelling. Structuur duidt op het vaste patroon van de opstelling. Een opstelling is een ruimtelijke voorstelling met mensen of voorwerpen en waarbij deelnemers fysiek waarnemen.

Corien zet samen met Ingela Sjögren en Marie Thérèse Corbeij het 4M model in de wereld. We hebben inmiddels ruime ervaring met het fysiek en online opstellen van het 4M model.

Het 4M model helpt je om bedding te ervaren

  • De vier dimensies van Macro, Micro, Meso en Meta geven bedding en centreren de vraagsteller ten opzichte van het thema.
  • Het 4M model is geschikt voor een persoonlijke of meer maatschappelijke vraag.
  • Een onderzoek volgens 4M kan op drie verschillende lagen; probleem en oplossing, patroon en inzicht, beëindiging en transitie.

4M ervaring

Jouw systemische aanpak is krachtig om te ervaren. Ik voel dat het me een mooi inzicht heeft gegeven. (...) Waar sommige opstellers vertrekken vanuit iets dat dient herstelt te worden, vertrekt jouw aanpak vanuit het heelheid en harmonie. Dat is een heel krachtig uitgangspunt.

Tijdens de 4M workshop heb ik mogen beleven en ervaren hoe het is om een vraagstuk in te brengen in de macro, micro, meso en meta structuuropstelling. De opstelling heeft mij veel inzicht en helderheid gegeven in mijn vraagstuk. Ook de overige opstellingen waarin ik representant was of waar we als groep een maatschappelijk vraagstuk inbrachten hebben mij veel inzicht gegeven.
Corien en Ingela zijn vakvrouwen in dit gebied: zie bieden een deskundige, veilige en vertrouwde omgeving en kundige en invoelende begeleiding. Een belangrijk onderdeel van welslagen van een opstelling. Ik ben verrast door en optimistisch over de potentie van deze manier van opstellen ten behoeve van de grote maatschappelijke vraagstukken waar we als mensheid voor staan. Vraagstukken die een nieuwe manier van zoeken naar oplossingen vraagt. De 4M methode geeft hiervoor zeker een belangrijke invulling.

Ik vond het heel bijzonder om mijn vraag vanuit deze vier gezichtspunten te kunnen ervaren. Ieder van de invalshoeken riep zijn eigen inzichten op die zich uiteindelijk weer met elkaar verbonden tot een holistische beeld. Het leidde bij mij tot een soort eenheidsgevoel wat ik herken uit de non dualiteit.

Integraal wereldbeeld

Alle vier de werelden vormen samen een integraal geheel, het zijn geen ‘andere’ werelden. Al was het alleen al omdat ik als levend en denkend mens al die werelden in mij herberg. De atomen in mijn lichaam zijn de microwereld, net zoals de neuronen in mijn hersenen. De emoties van mijn geestelijke belevingen zijn de metawereld. Mijn onlosmakelijke verbinding met de aarde en met de oorsprong van de kosmos is mijn verbondenheid met de macrowereld. Ik besta in de macro-, micro-, metademensies tegelijkertijd en leef van daaruit een mesobestaan.

Macro

Macro staat voor uitzoomen,  heel ver weg ergens in het heelal of nog verder en onbereikbaar ver de oorsprong van ons bestaan.

Micro

Micro betekent inzoomen tot op cel niveau en nog kleiner. Ongrijpbare bouwstenen waaruit wij en de rest van de wereld is opgebouwd.

Meso

Meso is onze buitenkant, onze werkelijkheid, zichtbaar, tastbaar en hoorbaar. Ons dagelijkse leven.

Meta

Meta is onze binnenwereld, onze gevoelens en onze gedachten. Het is onzichtbaar, niet hoorbaar en niet tastbaar.

4M bijeenkomsten