Elke ontmoeting met micro, macro, meso en meta leerde mij veel over mijzelf. Soms confronterend, soms liefdevol, altijd leerzaam.

Else

4M geeft je bedding.

Jij doet ertoe en je vraag ook!

Ingela Sjögren en ik, Corien Snijder, worden steeds enthousiaster over het 4M model. Het kijken vanuit Macro, Micro, Meso en Meta geeft een integraal en holistisch beeld van jezelf met de vraag die je hebt. Het lijkt alsof je gesteund en gedragen wordt door je vraag te stellen. 4M geeft je bedding en het gevoel dat jij ertoe doet en je vraag ook – hoe groot of hoe klein je vraag ook is.
Zou je dat ook willen ervaren? Dat kan.

Binnenkort nieuwe data!

4M voor een integrale en holitische kijk op de wereld

Tijdens de 4M workshop heb ik mogen beleven en ervaren hoe het is om een vraagstuk in te brengen in de macro, micro, meso en meta structuuropstelling. De opstelling heeft mij veel inzicht en helderheid gegeven in mijn vraagstuk. Ook de overige opstellingen waarin ik representant was of waar we als groep een maatschappelijk vraagstuk inbrachten hebben mij veel inzicht gegeven.
Corien en Ingela zijn vakvrouwen in dit gebied: zie bieden een deskundige, veilige en vertrouwde omgeving en kundige en invoelende begeleiding. Een belangrijk onderdeel van welslagen van een opstelling. Ik ben verrast door en optimistisch over de potentie van deze manier van opstellen ten behoeve van de grote maatschappelijke vraagstukken waar we als mensheid voor staan. Vraagstukken die een nieuwe manier van zoeken naar oplossingen vraagt. De 4M methode geeft hiervoor zeker een belangrijke invulling.

Else Boutkan, adviseur en ondernemer

4M model

4M staat voor Macro, Micro, Meso en Meta. De vier wereldbeelden waarmee je volgens Allerd Stikker een volledig beeld van de wereld schets.

Corien Snijder heeft op basis hiervan het 4M model ontwikkeld. 4M is een model dat een vraag of onderwerp van deze vier kanten en daarmee van alle richtingen bekijkt. 4M is een zogenaamde structuuropstelling. Structuur slaat op het vaste patroon van de opstelling. Een opstelling is een ruimtelijke voorstelling met mensen of voorwerpen en waarbij deelnemers fysiek waarnemen.

Samen met Ingela Sjögren zet Corien het 4M model in de wereld. Corien en Ingela hebben inmiddels ruime ervaring met het fysiek en online opstellen van het 4M model.

Het 4M model helpt je om bedding te ervaren

  • De vier dimensies van Macro, Micro, Meso en Meta geven bedding en centreren de vraagsteller ten opzichte van het thema.
  • Het 4M model is geschikt voor een persoonlijke of maatschappelijke vraag en laat de verhouding zien met het integrale wereldbeeld.
  • Een onderzoek volgens 4M kan op drie verschillende lagen; probleem en oplossing, patroon en inzicht, beëindiging en transitie.

Integraal wereldbeeld

Alle vier de werelden vormen samen een integraal geheel, het zijn geen ‘andere’ werelden. Al was het alleen al omdat ik als levend en denkend mens al die werelden in mij herberg. De atomen in mijn lichaam zijn de microwereld, net zoals de neuronen in mijn hersenen. De emoties van mijn geestelijke belevingen zijn de metawereld. Mijn onlosmakelijke verbinding met de aarde en met de oorsprong van de kosmos is mijn verbondenheid met de macrowereld. Ik besta in de macro-, micro-, metademensies tegelijkertijd en leef van daaruit een mesobestaan.

Allerd Stikker

Macro

Macro staat voor uitzoomen,  heel ver weg ergens in het heelal of nog verder en onbereikbaar ver de oorsprong van ons bestaan.

Micro

Micro betekent inzoomen tot op cel niveau en nog kleiner. Ongrijpbare bouwstenen waaruit wij en de rest van de wereld is opgebouwd.

Meso

Meso is onze buitenkant, onze werkelijkheid, zichtbaar, tastbaar en hoorbaar. Ons dagelijkse leven.

Meta

Meta is onze binnenwereld, onze gevoelens en onze gedachten. Het is onzichtbaar, niet hoorbaar en niet tastbaar.