Onze wereld is vol van polariteiten en als gevolg daarvan continue in beweging om balans te vinden. Wanneer je om je heen kijkt, zie je dit overal terug. In de natuur in de vorm van eb en vloed, dag en nacht, zomer en winter. In de natuurkunde als actie is reactie (de derde wet van Newton), de wet van de communicerende vaten. En bij magnetisme gaat het over het krachtenveld van aantrekken en afstoten.

Alles staat met elkaar in verbinding zodra een “verstoring” optreedt, ontstaat een beweging om het evenwicht opnieuw te herstellen.

Wij mensen denken invloed te kunnen uitoefenen op deze oerkrachten, wij zijn echter slechts een klein onderdeel in het geheel. Ook wij komen en gaan. En in de tijd dat we leven, reageren wij ook op onze omgeving, kennen we actie en reactie in ons gedrag en in onze communicatie. Trekken we mensen aan en stoten ze van ons af. Telkens tasten we onze grenzen af, stoten onze neus of niet en balanceren we verder door in het leven.

De kunst is zo te bewegen dat we ons goed voelen. Hoe doe jij dat?

Ik ben me ondertussen bewust  dat er altijd een andere kant is en maak juist gebruik van tegenstellingen!